Helgums församlingshem och begravningskapell
Foto: Paul Höglund

Helgums församlingshem