Ett tvåvåningshus med en lägre utbyggnad i vinkel. Husen har vit slät puts.
Foto: Fredrik Modin

Helgums begravningskapell

En tillbyggnad på församlingshemmet i Helgum och det senaste tillskottet av byggnader i pastoratet. Kapellet började byggas våren 2020 och färdigställdes i början av 2021. Det kommer att användas för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar.

Öppet hus den 27 april mellan klockan 13-15

Välkommen att titta in i det nya kapellet. Tisdagen den 27 april mellan klockan 13 och 15 är det öppet hus. Följ personalens instruktioner, kom ihåg att hålla avstånd till varandra även utomhus.

Nytt kapell i Helgum

Det började med ett arbetsmiljöprojekt för att underlätta hanteringen av kistor i Helgums kyrka. Under resans gång har många smarta lösningar fallit på plats och nu har kyrkan ett nytt kapell som är ett lyft i både form och funktion.

Planerna på att göra något åt den omständliga kisthanteringen har funnits i nästan fem år och i mitten av maj 2020 kunde första spadtaget till det nybyggda kapellet tas. Innan dess hade flera olika idéer diskuterats men i slutänden landade det en lika enkel som genial lösning.

– De andra alternativen skulle på ett eller annat sätt ha skymt den vackra utsikten över kyrkan och sjön. Det vi har gjort nu är egentligen att vi dockade kapellet till det befintliga församlingshemmet, förklarar Paul Höglund, dåvarande ordförande i kyrkogårds- och fastighetsutskottet i Långsele, Helgum och Graninge pastorat och numera sammankallande i kyrkogårds- och fastighetsutskottet i det nybildade Sollefteå pastorat.

– Det är en bra kombination med många samordningsvinster, bland annat ökar närheten till personalutrymmena och flödet mellan kapellet och församlingsgården blir bättre.

Den nya delen av byggnaden innehåller kistförvaring med kyl och frys samt en vacker lokal helt anpassad för begravningar. En vackert utformad fönsterlösning vetter mot kyrkogården och sjön och i ena hörnet finns en kamin som både ger värme och ett rogivande sken från elden.

I samband med tillbyggnaden gjordes även flera andra förbättringar i service och tillgänglighet.

– Vi gjorde om plattsättningen vid entrén för att slippa använda ramp för rullstolar och installerade automatisk dörröppning. Dessutom har vi byggt en ny toalett som är öppen för besökare på kyrkogården även under helger och när vi inte är tillgängliga, även den tillgänglighetsanpassad, berättar kyrkvaktmästare Kerstin Aronsson.

Bygget har som sagt pågått sedan i maj och är i princip helt utfört av lokala entreprenörer.

– Vi har haft förmånen att vara med i projektet som generalentreprenör och är väldigt nöjda, både med samarbetet och med resultatet berättar Bernt Engström på Elias Bygg.

Text: Fredrik Modin