Interiörbild i Gunillakapellet. Bilden tagen mot altaret.
Foto: Kristina Hellberg

Gunillakapellet

Gunillakapellet är ett begravningskapell för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar beläget mitt på Sollefteå kyrkogård.

2012 genomgick kapellet en större restaurering och ombyggnad. Förutom att det rengjordes och målades invändigt så tillkom en utbyggnad vilket väsentligt förbättrade arbetsmiljön framförallt för vaktmästarna. Mottagningen av kistor blev smidigare. I utbyggnaden finns även en lättillgängligare toalett vilket länge saknades. En ramp som gör det enklare att komma in i kapellet, om du inte kan gå i trappor, tillkom. Själva förättningslokalen blev rymligare, orgeln har fick ett eget "rum".  Nya lampetter på väggarna, ny matta samt nya stolar köptes in. Våren 2015 tillkom även ett nytt bårtäcke formgivet, vävt och sytt av ateljé Menja. Bårtäcket kan användas vid såväl borgerliga som kyrkliga begravningar.

I samband med ombyggnaden utlystes en namntävling. Det vinnande namnförslaget på Sollefteå begravningskapell blev Gunillakapellet. Namnet Gunilla har hämtats från sägnerna kring Gunilla Snälla. Ett exempel på en sådan sägen kan du läsa här.