En pappa hjälper dotter att kratta gruset på en gravplats med en liten barnkratta.
Foto: Rebecka Lindberg

Skötsel av gravar och kyrkogårdar

Ansvaret för skötsel av gravar och kyrkogårdar delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och dig som äger en gravrätt på kyrkogården. Här kan du läsa mer om detta samt hur kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa till med grundskötsel och blomsterplantering.

Vem ansvarar för vad?

Skötsel av de allmänna ytorna på kyrkogården ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för. De pengar vi alla betalar i begravningsavgift går bland annat till detta arbete. Skötsel och vård av den enskilda graven är, från år 2000, något som gravrättsinnehavaren själv har ansvar för. Detta ingår inte i begravningsavgiften. 

Den yta som räknas som gravrättsinnehavarens ansvar är cirka en kvadratmeter runt själva gravvården, det vill säga gravstenen, korset eller liknande. 

Vi hjälper dig gärna

Du kan välja mellan att sköta om graven helt själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen ta hand om grundskötsel och även plantering. Det finns flera olika möjligheter. Läs mer om detta här nedan eller kontakta kyrkogårdexpeditionen så berättar de mer.

 

Är det här något nytt?

Fram till årskiftet 2021 har några församlingar i Sollefteå pastorat valt att ta ansvar även för den del som varit gravrättinnehavarens. Kostnaden har då gått på kyrkoavgiften, pengar som är öronmärkta för lokal församlingsverksamhet till exempel gudstjänster, körer, barnverksamhet, konfirmander, soppluncher och konserter.