Graninge församlingsråd

Se vilka som sitter i Graninge församlingsråd

Följande personer sitter i graninge församlingsråd:

Ros-Marie Bergvall, ordförande
Åsa Norling, vice ordförande

Ann Aronsson
Lennart Aronsson
Susanne Lundin
Pär Jonas Odelberg, präst (sitter i församlingsrådet på delegation från kyrkoherde Charlotte Odelberg)

Ersättare
Barbro Björklund
Emma Norling
Elin Wredenborg