Graninge församlingsråd

Se vilka som sitter i Graninge församlingsråd 2022-2025

Följande personer sitter i graninge församlingsråd:

Magnus Henriksson, ordförande
Ann Aronsson
Ros-Marie Bergvall
Rose-Marie Eliasson
Siv Törnqvist
Anton Ångman
Pär Jonas Odelberg, präst (sitter i församlingsrådet på delegation från kyrkoherde Charlotte Odelberg)

Ersättare
Lennart Aronsson
Barbro Björklund
Katarina Henriksson

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS