En manlig körsångare med en röd jultröja.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gossarna

Junselekören som, namnet till trots, riktar sig till något äldre sångglada herrar. Vi övar varannan onsdag klockan 9.30 i Junsele församlingshem.

Nu börjar vi öppna upp igen!

Körerna är igång! Vill du vara med? Kontaktuppgifter hittar du på respektive körs sida.

Jennyanne "Nenne" Gradin

Kantor

Mer om Jennyanne "Nenne" Gradin

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Junsele församling och till viss del även Ådals-Lidens församling.