En manlig körsångare med en röd jultröja.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gossarna

Junselekören som, namnet till trots, riktar sig till något äldre sångglada herrar. Vi övar varannan onsdag klockan 9.30 i Junsele församlingshem.

pandemin har satt p för körverksamheten

Så snart det känns säkert att mötas och sjunga tillsammans, kör vi igång igen. Vi längtar!

Jennyanne "Nenne" Gradin

Kantor

Mer om Jennyanne "Nenne" Gradin

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Junsele församling och till viss del även Ådals-Lidens församling.