Församlingar i Sollefteå

I Sollefteå pastorat, Svenska kyrkan Sollefteå, samverkar inte mindre än tolv församlingar. Här kan du läsa lite mer om varje enskild församling.

Boteå församling

Nedströms Ångermanälven, längst österut i pastoratet, ligger Boteå församling. En livaktig bygd med ett rikt föreningsliv och ett eget ”centrum” i Undrom. Boteå har till och med ett eget parlament. Boteå kyrka är, liksom många andra kyrkor efter Ångermanälven, medeltida och ligger på en höjd vid riksväg 334.

Eds församling

Eds församling består av 13 byar där några av samlingspunkterna, förutom kyrkan och församlingsgården, är hembygdsgården, Forsmo IP och Österås Trädgård. Församlingen delas, som så många andra av våra församlingar, av älven. Edsbron en bit nedanför Eds kyrka kopplar samman de två delarna. I församlingen ligger regionägda Österåsens livsstilsmedicinskt centrum samt Forsmo kraftverk och Forsmo fiskodling. Församlingsbor jobbar i stor utsträckning i omgivande församlingar.

Graninge församling

Graninge församling utgörs av bygderna kring Graningesjön, Hultsjön samt Ledingssjön. Riksväg 87 samt länsväg 331 går genom församlingen och kyrkan ligger i det gamla brukssamhället.

Helgums församling

Vid den långsträckta Helgumssjön och Faxälven hittar vi skogs- och jordbrukslandskapet som utgör Helgums församling. Församlingen är lika långsträckt som sjön. Liksom i många andra av våra församlingar utgör vattnet, nu i modern tid, en delande faktor snarare än en sammanförande. Kyrkan och församlingshemmet ligger en bit från det som kan sägas utgöra centrum. Där finns i stället den ombyggda brandstationen som numera utgör Valvikens kyrksal.

Junsele församling

Västerut i pastoratet ligger Junsele. Församlingen, med central- orten och omgivande jordbruksbygd längs Ångermanälven, upplevde sin storhetstid, befolkningsmässigt, under kraftverks- epoken. I centrala Junsele finns det mesta av det som behövs på en mindre ort. Medborgarkontor, bibliotek, hälsocentral, tandläkare, butiker, mack, café, restaurang. Junsele är känt för sin djurpark, den mångåriga traditionen av fotbollsläger för ungdomar och på senare år även sina vandrande älgar. Kyrka och församlingsgård ligger en bit utanför centrum. Längst nordväst i församlingen, inte långt från gränsen till Lappland, ligger Öfra kapell.

Långsele församling

Centralorten och järnvägsknuten vid Faxälven med omgivande byar. Här finns ett tydligt centrum med butik, café, restaurang. Kyrka, församlingshem och samlingssal ligger avsides i förhållande till detta centrum. Stora och viktiga arbetsgivare är Textilia (Långseletvätten) samt Haglöf Sweden.

Multrå-Sånga församling

Multrå-Sånga församling ligger nedströms Sollefteå tätort på båda sidor av Ångermanälven, i gränslandet mellan stad och land. Multrå församling och Sånga församling gjorde gemensam sak år 2006. Församlingens båda kyrkor ligger på norra sidan älven, längs riksväg 335. Precis som Eds församling är detta en församling där man bor, arbetar gör man någon annanstans.

Ramsele-Edsele församling

Församlingarna Ramsele och Edsele gjorde gemensam sak 2007 och har fram till dess att Sollefteå pastorat bildades utgjort ett enförsamlingspastorat. Edsele kyrka ligger vid infarten till byn, en bit från själva centrum. Ramsele kyrka ligger i centrala Ramsele och är pastoratets största kyrkobyggnad. I Ramsele ligger även en medeltida kyrka vackert belägen på en udde i Faxälven. Precis som i Junsele finns här det mesta av vad man behöver på en mindre ort. Ett livaktigt föreningsliv och folkligt engagemang har visat att om kommunens verksamhet försvinner tar bygden saken i egna händer.

Resele församling

Resele består av ett 20-tal mindre byar som sträcker sig längs med båda sidor av Ångermanälven. Kyrka och församlingshem ligger centralt mitt emot Handlar´n i det som kan sägas vara centrum för bygden. Ett aktivt byalag har under början av 2010-talet jobbat för och lyckats att sätta bygden på kartan och få familjer att flytta in. Att det finns ett lokalt engagemang kan om inte annat utläsas i ett valdeltagande i Kyrkovalet på över 30 procent.

Sollefteå församling

Sollefteå församling täcker till ytan det som är Sollefteå tätort. Centralort för kommunen Sollefteå men allt vad det innebär av service och utbud. Inom församlingen ligger även Sollefteå sjukhus. Kyrka, kyrkogård och församlingsgård ligger på södra sidan Ångermanälven på gångavstånd från centrum och den handelsplatsen vid Hågesta.

Ådals-Lidens församling

Församlingen, med tätorten Näsåker, är en kreativ och kraftfull bygd med lång historia. Vid den mäktiga Nämforsen finns tydliga spår från stenåldern i form av hällristningar. Här finns ett centrum med Medborgarkonstor, butik, café, pizzeria, mack och badhus med mera. Kulturen lyfter bygden på många sätt. Näsåker är till exempel platsen för den årliga världsmusikfestivalen Urkult.

Överlännäs församling

Ångermanälven flyter lugnt genom bördig åkermark med lämningar från stenålder till modern tid. Överlännäs församling sträcker sig över såväl den norra som den södra sidan älven. Den lilla medeltida kyrkan ligger vid riksväg 335. Församlingen delar mycket av föreningsliv och service med grannförsamlingen Boteå.

illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.

Kontakt

Kontaktuppgifter till expeditioner och till övrig personal hittar du här.

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.

En kvinna sitter på en klippa och tittar på solnedgången.

Retreat

Telefonen plingar, tv:n sänder dygnet runt och internet tar aldrig slut. En stor del av vår tid går åt till att hantera och anpassa oss efter intryck utifrån. För att orka behöver alla människor ibland bara få ägna sig åt sig själva. På en retreat får du göra just det.

En bild av ett uppslag av Månadsbladet.

Månadsbladet

Vill du få kalendern för församlingarna i Sollefteå pastorat tillsänt dig via e-post eller vanlig post? Bli prenumerant på Månadsbladet! Det kostar inget. Gör så här för att prenumerera:

Två händer hålls fram. I händerna ligger vita lappar med ord skrivna i svart. Ord som gemenskap, livet, tvivel, Gud, tro, dela.

Verksamhet i församlingarna

Vill du prata om Gud med andra? Ta en promenad och umgås? Sjunga i kör? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

En mamma och några barn i olika åldrar sitter på golvet.

Barn & familj

I Sollefteås tolv församlingar finns en mängd aktiviteter för alla åldrar. Trygga mötesplatser för familjen, barnen eller alla tillsammans. Här hittar ni mer information om vår verksamhet.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS

Dags för vårstädning på grav och kyrkogård!

Publicerad:

Nu är det hög tid att göra vårfint på kyrkogården. Ansvaret för detta vilar på såväl kyrkogårdsförvaltningen som på dig som är gravrättsinnehavare. Tillsammans håller vi snyggt och städat!

Ut på tur i juni!

Publicerad:

Följ med på endagsresa till Härnösand och/eller Gammelgården i Myckelgensjö. Trevliga turer i gott sällskap under ledning av våra diakoner.

Andas i Norrfällsviken

Publicerad:

Följ med på en andlig prova-på-resa, med tid för din kropp och själ den 25-27 augusti i Norrfällsviken. Du få prova på retreat, vandring, bibelläsning, lugn och ro-gudstjänst. Allt detta i härlig omgivning och med havsluften inpå knuten.

Eds kyrka får utvändig renovering

Publicerad:

Arbetet kör igång efter påsk och kommer att fortgå hela sommaren. Putsen ska lagas, fasad och fönster kommer att målas. Till hösten ska "ansiktslyftningen" vara klar och Eds församling har en nyrenoverad kyrka att fira gudstjänst i. Fram till dess firas gudstjänster i församlingsgården eller ute, i Guds fria natur, som friluftsgudstjänst.

Påsk i 13 av Sollefteås 15 kyrkor

Publicerad:

Inte mindre än 34 gudstjänster serveras mellan den 3 till 10 april. Här kan du se vad som sker i kyrkan närmast dig, eller ta en titt på vad som sker grannförsamlingen. Här kan du även hitta länkar till mer information om påskens drama. Varför firar vi egentligen påsk?