Ett kors i sten på en kyrkogård. Det ligger höstlöv på den fortfarande gröna gräsytan.
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Ett dystert 100-årsminne

En av 1900-talets största katastrofer inträffade år 1918-1919 då världen drabbades av Spanska sjukan. Den slog hårt även i våra församlingar.

En av 1900-talets största katastrofer inträffade år 1918-1919 då världen drabbades av Spanska sjukan, en pandemi som först blev känd i Spanien, därav namnet. Det var en influensaliknande sjukdom med ett hastigt sjukdomsförlopp med huvudvärk, som byggdes på med feber och frossa. Den sjuke hostade blod och blev allmänt svag. Många sjuka avled direkt, andra tillfrisknade, och åter andra drabbades av följdsjukdomar som lunginflammation och avled efter en tid.

De första noteringarna om döda finns i församlingarnas dödsböcker från juli 1918, gör uppehåll ett par månader för att kulminera i oktober. Vid årsskiftet 1918-1919 hade 27 000 människor dött i Sverige. Ytterligare 10 000 avled 1919. Norrland drabbades mycket hårt och så även våra trakter. Fler män än kvinnor insjuknade, unga, yrkesverksamma människor ur alla socialgrupper drabbades hårdast men även barn och äldre.

Under september och oktober 1918 avled 15 personer i Multrå församling i Spanska sjukan eller lunginflammation till följd av Spanska sjukan. Den yngste var 3 år och den äldste 36 år. I en familj dog far och son med två dagars mellanrum, fadern 36 år och sonen 7 år gammal.

Boteå församling drabbades hårt av epidemin. Från 1 augusti till 21 november 1918 hade 27 personer dött till följd av sjukdomen. En mor, 31 år, och hennes son, 10 år, dog med tre dagars mellanrum. De 27 avlidna personerna var mellan 4 - 58 år.

I Överlännäs församling avled 7 personer från 19 september till 3 december. Av dessa var fyra kvinnor. Den yngsta var 6 år och den äldsta 34 år.

Lilla Sånga församling tappade 11 medlemmar mellan 2 och 58 år. Två makar, 32 och 26 år gamla, dog med sju dagars mellanrum. De flesta avlidna var mellan 23 och 33 år.

I Sollefteå socken avled 22 personer från 15 augusti till 23 december, de allra flesta var män.  Den äldsta var 57 år och den yngsta 6 år.

Det är ett dystert 100-årsminne, som vi ska komma ihåg med respekt. Vi får tacka upptäckten av penicillinet för att vi nu slipper den höga dödligheten i infektionssjukdomar.

Text: Ulla Thorsell Östlund

Travar av gamla böcker.

Historiens vingslag

I församlingars arkiv och kyrkböcker finns mycket att hämta om vår gemensamma historia. Kyrka och tro spelar en viktig roll, i våra liv och samhällen, nu som då. Här har vi samlat några av de efterforskningar, berättelser och kåserier, med anknytning till våra bygder, som gjorts av hembygdshistoriskt intresserade.

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.