Foto: Anders Stjernberg

Edsele kyrka

Edsele kyrka uppfördes 1799 av den jämtländske kyrkobyggmästaren Pål Persson från Stugun som satt sin prägel på kyrkan.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och konserter samt sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. 

Välkommen till Edsele kyrka

Kyrkan har vitmålad liggande panel och är rektangulär med nyklassicistiska drag som långhus med sadeltak, ingång i väster och sakristia i öster, samt västtorn med taklanternin. Kyrkfönstren har övre avskurna hörn. Kyrkportens överstycke med en uppgående sol anses vara typiskt för Pål Perssons arbeten. Det ursprungligen spåntäckta taket täcktes med plåt 1911 men har nu skivplåt av koppar. Interiört finns ett tunnvälvt tak.

Till kyrkans inredning hör även predikstolen från slutet av 1600-talet tillverkad av Jon Snickare i Härnösand. Vridna kolonetter indelar sidornas fyra fält med sittande evanglister infattade i arkadbågar. Kyrkans interiör omfattar även medeltida skulpturer och inventarier. Till de äldsta hör en fragmentarisk Kristusgestalt från 1100-talet som troligtvis tillhört ett processionskors eller triumfkrucifix. Det finns även ett processionskors av ek från 1200-talet som är beslaget med tunna kopparbleck och infällda färgade glasbitar. Kristusbilden i emalj har ett romanskt stilschema. I tornet hänger två klockor, en lillklocka från 1817 och storklockan från 1932.