Eds församlingsråd

Se vilka som sitter i Eds församlingsråd

Henrik Bergman, ordförande
Stefan Karlsson, vice ordförande

Eva Fors
Jeanette Höök
Ulla Karlsson
Stefan Nilsson
Marthin Jönsson, präst (sitter i församlingsrådet på delegation från kyrkoherde Charlotte Odelberg)

Ersättare
Ann-Louise Edström
Eva Eriksson
Jens Lindman
Maja Lisa Lindman Nilsson
Peter Strandlund