30 mars 2019, Östhammar, Sverige: Nydöpta Wilma Märta Julia Bjälmén Rönnqvist hålls om av pappa Andreas Bjälmén (höger) efter dop i Films kyrka, Dannemorabygdens församling. Till vänster mamma Gabriella Rönnqvist.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dop

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Dopet är en fest i Guds familj

Vill du låta döpa ditt lilla barn? Eller är du ung eller vuxen och vill bli döpt själv? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna

Små barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

DOP KOSTAR INGET

Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan.

Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Det finns möjlighet att låna dopklänning och lokal för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt.