Någons händer håller om någon annans händer.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakonipersonal

Diakoni kan förklaras som kyrkans sociala arbete. Viktiga delar av verksamheten är samordning av ideella insatser, skapande av mötesplatser, enskilda samtal.