Körmedlemmarna i kören Crecendo vinkar glatt till er från koret i Ådals-Lidens kyrka.
Foto: Putte Kihl

Crescendo

Crescendo är en blandad kör som träffas i Ådals-Lidens församlingshem måndagar mellan 18.30 - 20.30. 

Nu börjar vi öppna upp igen!

Körerna är igång! Vill du vara med? Kontaktuppgifter hittar du på respektive körs sida.

Den blandade kören Crescendo startades 2008 och har för närvarande cirka 30 medlemmar. Kören består av sopraner, altar, tenorer och basar i olika åldrar och leds av Putte Kihl och Olov Sjögren. Vi träffas i Ådals-Lidens församlingshem måndagar mellan 18.30 - 20.30. 

Repertoaren är mycket blandad: blues, gospel, klassisk musik, svenska visor, moderna klassiker mm. Många körmedlemmar är även musiker, vi har god tillgång till kompband när det behövs. Vi samarbetar gärna med andra körer och körpedagoger för att förkovra oss i körsångens ädla konst. 

Alla är varmt välkomna att vara med oavsett hur van du är att sjunga i kör. Bor du på annan ort kan du höra av dig så kan vi se om det finns möjlighet till samåkning.