Boteåkören med körledare Eva vid julmusikkonerten i Överlännäs kyrka
Foto: Charlotte Odelberg

Boteåkören

Boteå församlings egen kör. Övar i sockenstugan onsdagar 19.00-21.00.

pandemin har satt p för körverksamheten

Nu har körerna smygit igång! Vill du vara med? Kontaktuppgifter hittar du på respektive körs sida.

Fråga mig om Boteåkören

Eva Rosell

Kantor

Mer om Eva Rosell

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Boteå och Överlännäs församlingar.