Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Boteå sockenstuga

Välkommen till Boteå sockenstuga.

Här dricks kyrkkaffe och firas gudstjänst. Här övar Boteå församlings körer och här möts vi vid Öresmöten och andra sammankomster. Vid dop och vigsel får du som är medlem kostnadsfritt låna sockenstugan för att samlas efter gudstjänsten. Det samma gäller vid en kyrklig begravning. Boka via expeditionen 0620-835 00.