Boteå kyrka och klocktorn. I förgrunden delar av kyrkogården. Det är sommar. Mot den blå himmeln skymtar en svala.
Foto: Kristina Hellberg

Boteå kyrka

Att Boteå kyrka är medeltida är helt säkert, men riktigt hur gammal är svårt att få klarhet i.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och konserter samt sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. Önskar ni se kyrkan övrig tid under året ring vår förman, 0620-835 68, eller besök någon av gudstjänsterna.

HISTORIA

Att Boteå kyrka är medeltida är helt säkert, men riktigt hur gammal är svårt att få klarhet i. Vid den omfattande restaureringen av kyrkan 1952-53, där länsantikvarie Bo Hellman var kulturhistorisk kontrollant, gjordes fynd som enligt honom starkt talar för att kyrkan uppfördes under sent 1100-tal eller eventuellt tidigt 1200-tal. Det är den halvrunda utbyggnad som funnits öster om koret, enligt Hellman en absid, som talar för detta. Det finns även de som gör gällande att utbyggnaden troligen varit en senmedeltida sakristia som tillkommit senare, antagligen under 1400-talet. Andra menar att man med ledning av hur kyrkans första del såg ut, ett långhus med ett smalare och lägre kor, kan datera den till 1200-talet. Detta eftersom denna byggnadsform är karakteristisk för det århundradet och man endast i undantagsfall byggt på detta sätt senare än under 1300-talets början.

Under äldre medeltid saknade många kyrkor innertak och takstolarna var helt öppna från kyrkorummet sett, eller också var innertaket av trä. Under 1400-talet kom de så kallade stjärnvalven och en av fördelarna med dessa var naturligtvis brandsäkerheten, men valvslagningen var också ett viktigt led i vad man brukar kalla ”gotiseringen” av medeltidskyrkorna och troligen var det också viss status att ha ett påkostat stjärnvalv. I Boteå kyrka slogs stjärnvalven i början av 1500-talet, efter det att koret breddats och kapellet förlängts. De två västligaste valven i långhuset är s.k. Vadstenastjärnor, i koret en Rasbostjärna, i kapellet en Korsstjärna och i vapenhuset ett samtida s.k. kryssvalv. Tidigare hade valven dekorativa målningar, men dessa är numera överkalkade. Under 1997 gjordes en provtagning på kyrkans takstolsvirke i syfte att genom årsringsdateringar s.k. dendrokronologisk undersökning få en så exakt datering som möjligt av vid vilken tid trädet avverkats och därigenom kunna bestämma när virket använts till byggnationen. Av de 21 prov som togs kunde 14 dateras och samtliga var från perioden 1466–1502, alltså under kyrkans mest intensiva om- och tillbyggnadsperiod.

År 1788 uppfördes den nuvarande fristående klockstapeln av byggmästare Eurenius, men den har ombyggts under 1800-talet. I stapeln hänger två mycket gamla klockor, storklockan gjöts första gången 1429 och omgjöts 1635, medan lillklockan gjöts 1670.

Under 2009 restaurerades kyrkan såväl utvändigt som invändigt. Utvändigt lagades putsskador och hela fasaden målades. Invändigt rengjordes tak och väggar, golvet slipades och är nu naturfärgat, mot tidigare brunt. All förgyllning rengjordes och retuscherades liksom allt målat, bänkar, dörrar, med mera. I kapellet, ”Lillkyrkan”, togs bänkarna bort och ersattes med stolar och ett fristående altare sattes in. Även i långhuset togs en del bänkar bort, bland annat för att ge plats för en förlängning av koret och dessutom förändrades till viss del bänkkvarterens indelning. Vid samma tillfälle restaurerades också klockstapeln, invändigt byttes rötskadade träkonstruktioner, utvändigt lagades takbeläggningen och klockstapeln målades.

Fåglar, noter och en G-klav på telefonledningar moten ljusblå himmel.

Eva spelar på Boteå kyrkas orgel

Även om du inte tar dig till kyrkan ska du kunna njuta av orgelmusik. Här hittar ni några melodier framförda av vår kantor Eva Rosell. Vi fyller på efter hand. Du känner säkert igen några av dem.

illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.

Kontakt

Kontaktuppgifter till expeditioner och till övrig personal hittar du här.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.

Ett uppslaget Månadsblad.

Månadsbladet

Vill du få kalendern för församlingarna i Sollefteå pastorat tillsänt dig via e-post eller vanlig post? Bli prenumerant på Månadsbladet! Det kostar inget. Gör så här för att prenumerera:

Två händer hålls fram. I händerna ligger vita lappar med ord skrivna i svart. Ord som gemenskap, livet, tvivel, Gud, tro, dela.

Verksamhet i församlingarna

Vill du prata om Gud med andra? Ta en promenad och umgås? Sjunga i kör? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

En mamma och några barn i olika åldrar sitter på golvet.

Barn & familj

I Sollefteås tolv församlingar finns en mängd aktiviteter för alla åldrar. Trygga mötesplatser för familjen, barnen eller alla tillsammans. Här hittar ni mer information om vår verksamhet.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS

Kom upp i ottan!

Publicerad:

Kristi himmelsfärds dag är av tradition en dag för friluftsgudstjänst. Tidig sådan. Gökotta, som gudstjänsten kallas, firas i flera av Sollefteås tolv församlingar. Några gudstjänster sker lite senare på dagen. Även om du är morgontrött finns det alltså möjlighet till gudstjänstfirande denna helgdag.

Stilla veckan och påsk

Publicerad:

Inte mindre än 41 gudstjänster serveras mellan den 24 mars till 1 april. Här kan du se vad som sker i kyrkan närmast dig, eller ta en titt på vad som sker grannförsamlingen. Här kan du även hitta länkar till mer information om påskens drama. Varför firar vi egentligen påsk?

Vi söker sommarjobbare till kyrkogårdarna i Västraområdet

Publicerad:

Är du skolungdom och vill ha sommarjobb på någon av kyrkogårdarna i Näsåker, Junsele, Resele, Ed , Ramsele och Edsele? Välkommen med din intresseanmälan!

Så här säger kyrkorådets ordförande om lokalförsörjningsplanen

Publicerad:

Den lokalförsörjningsplan som kyrkofullmäktige fastställde i november är ett viktigt verktyg i det pågående budgetarbetet men inga beslut är tagna ännu.

Hälsomässa i år igen

Publicerad:

Jobbar du med hälsa? Har du/ditt företag eller förening något att erbjuda som rör just människors hälsa? Den 14 april gör vi en repris på den lokala hälsomässan i Långsele. Kom med som utställare!