En ordförandeklubba
Foto: Magnus Aronson/IKON

Boteå församlingsråd

I Boteå församlingsråd sitter följande ledamöter under ledning av ordförande Lennart Bergström

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Boteå församlingsråd för perioden 2018-2021

Lennart Bergström, ordförande
Laila Lindholm, vice ordförande
Charlotte Odelberg (kyrkoherde)
Marie-Louise Andersson  
Gudrun Bergström
Inga Bodin 
Ulla Bolin

ersättare

Björn Holmer
Ulla-Britt Petersson
Tommy Åhlin
Thomas Sundberg