Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och har som uppgift att bevaka icke-medlemmars intressen. Just nu finns ingen med uppdraget inom Sollefteå kommun.

Varför finns begravningsombud?

Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.
Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49–58 §§.
I vårt pastorat har begravningsombudet möjlighet att delta vid de kyrkorådssammanträden som rör budget, bokslutsarbete och begravningsverksamhet. Ombudet har förslagsrätt gällande begravningsverksamheten och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid dessa sammanträden. Ombudet yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift.

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman.

 

Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.