Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

BEGRAVNINGSOMBUD

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och har som uppgift att bevaka icke-medlemmars intressen. Från den 1 november 2019 till 31 december 2022 är följande person utsedd att vara begravningsombud för begravningsverksamheten inom Sollefteå kommun:

Carina Molin Westerberg, 
Mällbyvägen 13, 872 36 Kramfors
E-post: carinamolinwesterberg@gmail.com  
Telefon: 070-306 32 68

VARFÖR FINNS BEGRAVNINGSOMBUD?

Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.
Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49–58 §§.
I Sollefteå pastorat har begravningsombudet möjlighet att delta vid de kyrkorådssammanträden som rör budget, bokslutsarbete och begravningsverksamhet. Ombudet har förslagsrätt gällande begravningsverksamheten och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid dessa sammanträden. Ombudet yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift.