Begravningsavgift

Alla betalar begravningsavgiften via skattsedeln, avgiften är inte kopplad till tro eller tillhörighet i trossamfund.

Begravningsavgiften är obligatorisk

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift. 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller knappt 51 kr per månad. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.


För denna avgift har alla rätt till följande tjänster:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats för en tid av 25 år

 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

 • Kremering

 • Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats

 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal

 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar

Om man är medlem i Svenska kyrkan har man för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning i kyrka/kapell.

Dödsboet bekostar bl a:

 • Kista och urna

 • Dekoration och blommor

 • Transport från bårhus till bisättningslokal

 • Gravsten 

 • Skötsel av gravplatsen om så önskas