Begravningsavgift

Alla betalar begravningsavgiften via skattsedeln, avgiften är inte kopplad till tro eller tillhörighet i trossamfund.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

BEGRAVNINGSAVGIFTEN ÄR OBLIGATORISK

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift. Du betalar via skattsedeln och hur stor summan blir beror på storleken på din inkomst. Avgiftssatsen är den samma där Svenska kyrkan är huvudman, det vill säga i hela landet utom i Stockholm och Tranås. 

Här nedan kan du läsa mer om vad som ingår i begravningsavgiften:

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.