En vit kista med blomsterdekoration och levande ljus står framme i en kyrka. I bakgrunden skymtar en kyrkvaktmästare.
Foto: PMB Media & Design

Dödsfall och begravning

Oavsett om döden kommer plötsligt eller varit väntad en tid är det lätt att hamna i såväl panik som handlingsförlamning. Vi har alla olika sätt att reagera i sorg. Inom Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå är vi vana att arbeta med människor i kris. Tveka inte att kontakta oss med frågor om död och begravning.

Vad gör man först?

Ha inte bråttom! Ta er tid! Tänk igenom arrangemangen kring begravningen tillsammans med de eventuella andra anhöriga. Hade den avlidne några egna önskemål? Vad var viktigt för honom eller henne? Vad är viktigt för er? Reflektera över hur avskedet i begravningsgudstjänsten kan bli så fint och värdefullt som möjligt.

Att boka en begravning

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Det går också att ta hand om mycket själv. För dig som vill veta mer om vad man får och inte får göra själv går det att läsa här.

När och var sker begravningar i Sollefteå pastorat?

Begravningar kan bokas på torsdagar klockan 11.00 och 14.00 samt fredagar klockan 10.30, 11.30 samt 14.30. Vi har fem kyrkor för begravningsgudstjänster samt Gunillakapellet där det anordnas såväl kyrkliga som borgerliga begravningar.

 

Hur går en begravningsgudstjänst till?

Den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten kommer att kontakta dig. Då finns tillfälle att få prata om den man förlorat. Prästen tar gärna del av minnen och betraktelser om den avlidne för att kunna göra gudstjänsten så personlig som möjligt. Allt kring begravningsgudstjänsten går du i förväg igenom tillsammans med prästen. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor! Begravningsgudstjänsten brukar innehålla inledande och avslutande musik samt någon eller några psalmer. Till det kan man gärna lägga personligt vald musik som en solist och/eller instrumentalist framför. Musiken hjälper till att göra avskedet personligt. Prästen inleder och håller ett griftetal. Därefter kommer en bön och sedan kommer överlåtelsen (ofta med mull som tre gånger hälls på kistan). Läsning av någon bibeltext och en begravningsbön kommer sedan. Man brukar också be Herrens bön (Vår fader...) tillsammans. Antingen avslutas sedan begravningsakten inne i kyrkan eller ute vid graven och avslutet kan därför se lite olika ut.

Minnesstunden

I anslutning till begravningsgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesblad och blomsterhyllningar. Det går bra att låna något av våra församlinghem för detta ändamål. Att hålla minnesstund är inget måste. Detta avgör ni helt och fullt själva.

Vad är vad på kyrkogården

Kistgravplats: Den vanliga kistgraven, där innehavaren ansvarar för skötseln.
Urngravplats: En gravplats för urnor där sten kan sättas upp. Innehavaren ansvarar för skötseln.
Minneslund: Gemensamt gravområde för nedgrävning och spridning av aska. Ingen anhörig närvarar då askan sätts i marken. Det finns en gemensam plats för ljus och blommor.
Askgravlund: Gemensam gravplats för aska. Anhöriga får närvara när askan sätt i marken och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Där finns gemensam plats för ljus och blommor.
Kistgravlund: Gemensam gravplats för kistor. Anhöriga får närvara och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus.