En äldre kvinna har lagt sina händer på en kista. En kvinnlig präst håller handen på hennes rygg.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Dödsfall och begravning

Oavsett om döden kommer plötsligt eller varit väntad en tid är det lätt att hamna i såväl panik som handlingsförlamning. Vi har alla olika sätt att reagera i sorg. Inom Svenska kyrkan Sollefteå är vi vana att arbeta med människor i kris. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor om död och begravning.

VAD GÖR MAN FÖRST?

Ha inte bråttom! Ta er tid! Tänk igenom arrangemangen kring begravningen tillsammans med de eventuella andra anhöriga. Hade den avlidne några egna önskemål? Vad var viktigt för honom eller henne? Vad är viktigt för er? Reflektera över hur avskedet i begravningsgudstjänsten kan bli så fint och värdefullt som möjligt.

ATT BOKA EN BEGRAVNING

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Det går också att ta hand om mycket själv. För dig som vill veta mer om vad du får och inte får göra själv klicka på bilden här nedanför.

NÄR OCH VAR SKER BEGRAVNINGAR I SOLLEFTEÅ PASTORAT?

Begravningar sker vanligen fredagar och i några församlingar även torsdagar. Vilket klockslag beror på i vilken församling begravningen är tänkt att ske. Vi har ett flertal kyrkor för begravningsgudstjänster samt kapell och församlingslokaler där det anordnas såväl kyrkliga som borgerliga begravningar. Personalen på vår expedition i Sollefteå svarar gärna på dina frågor kring tid och plats. 0620-835 00, solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

HUR GÅR EN BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST TILL?

Den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten kommer att kontakta dig. Då finns tillfälle att få prata om den man förlorat. Prästen tar gärna del av minnen och betraktelser om den avlidne för att kunna göra gudstjänsten så personlig som möjligt. Allt kring begravningsgudstjänsten går du i förväg igenom tillsammans med prästen. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor! Begravningsgudstjänsten brukar innehålla inledande och avslutande musik samt någon eller några psalmer. Till det kan man gärna lägga personligt vald musik som en solist och/eller instrumentalist framför. Musiken hjälper till att göra avskedet personligt. Prästen inleder och håller ett griftetal. Därefter kommer en bön och sedan kommer överlåtelsen (ofta med mull som tre gånger hälls på kistan). Läsning av någon bibeltext och en begravningsbön kommer sedan. Man brukar också be Herrens bön (Vår fader...) tillsammans. Antingen avslutas sedan begravningsakten inne i kyrkan eller ute vid graven och avslutet kan därför se lite olika ut.

MINNESSTUNDEN

I anslutning till begravningsgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesblad och blomsterhyllningar. Det går bra att låna något av våra församlinghem för detta ändamål. Att hålla minnesstund är inget måste. Detta avgör ni helt och fullt själva.