En flickkör övar.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkörer

Just nu har vi två barnkörer inom Svenska kyrkan Sollefteå. Här hittar ni dem.

Nu börjar vi öppna upp igen!

Körerna är igång! Vill du vara med? Kontaktuppgifter hittar du på respektive körs sida.