En ledare spelar stavningsspelet Hänga gubbe med barnen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn- och ungdomsledare

Vi möter barn och unga från 0 upp till 18 år och ofta även deras föräldrar. Öppet kyrkis, miniorer, juniorer, konfirmander, familjedagar och skolverksamhet.