Vit träkyrka med klocktorn på själva huskroppen.
Foto: Kristina Hellberg

Ådals-Lidens kyrka

Träkyrka från tidigt 1800-tal med predikstol skapad av bygdens son.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och konserter samt sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. 

Församlingens första kyrka byggdes vid slutet av 1200-talet. Den eldhärjades vid mitten av 1600-talet och ersattes då av en träkyrka. Nuvarande vita träkyrka stod klar 1820, byggherre var Erik Ersson från Gafsele.

Predikstolen tillverkades av bygdens son, Ådals-Lidens främste träsnidare under 1800-talet, Zackris Persson från Lidgatu. Innerväggarna i kyrkan är målade i svagt rosa och altarväggen har en arkitekturfond med skenperspektiv målat av Per Sundin.

Från de tidigare medeltida kyrkorna har bevarats flera medeltida föremål och en ornerad trälist från den gamla träkyrkan från 1600-talet.