Ådals-Lidens församlingsråd

Se vilka som sitter i Ådals-Lidens församlingsråd.

Följande personer sitter i Ådals-Lidens församlingsråd:

Elisabet Sellgren, ordförande
Peder Ragnarsson, vice ordförande

Ann-Kristin Borin
Debora Brundin
Johnny Harrelind
Folke Lindgren
Lars Göran Mähler
Inga-Lill Själander
Gudrun Svensson
Sture Törnstam
Charlotte Odelberg, kyrkoherde

Ersättare
Greger Albertsson
Gunilla Flur
Siv Mozard
Eva Nilsson
Gerd Sjödin