Vitrappad litet kapell beläget på Ådals-Lidens kyrkogård
Foto: Kristina Hellberg

Ådals-Lidens begravningskapell

Kapell beläget på Ådals-Lidens kyrkogård