vuxenverksamhet
Foto: Gustaf Hellsing

Vuxenverksamhet

Det finns något för alla i kyrkan. Pilgrimsvandra, sjunga, måla, fika, umgås, prata om bibeln, äta middag eller be tillsammans.

Träffas & umgås

Kyrkan har många mötesplatser både på dag- och kvällstid. Kom och träffa både nya och gamla vänner. Se film, lyssna till intressanta föredrag, fika eller ät tillsammans.

Var kreativ!

Våga visa eller upptäcka din kreativitet. Skapa i olika material som du redan känner till, eller våga prova något helt annat.

Vägar till tro

Det finns många vägar för människor att komma till tro. Gudstjänstlivets gemenskap och bönen är central i den kristna kyrkan. Vid sidan av den finns bibelstudium, filmkvällar, samtal, pilgrimsvandringar och många andra sätt att komma till tro på.

Sjung i kör!

Musik skall byggas av toner, röster, lek, spel och glädje. Framför allt av glädje! Välkommen gamla såväl som nya körmedlemmar! Här finns våra vuxenkörer samlade.

Någon att prata med

Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Ord, händer, bokstäver

Engagera dig!

I Svenska kyrkan kan man engagera sig och vara medarbetare på många sätt. Vi behöver regelbundet volontärer för enstaka tillfällen eller längre perioder. Det kan handla om att vara kyrkvärd, hjälpa till med kyrkfikat, vara ledare i en gruppverksamhet, eller hjälpa till med läxor.