Foto: Frida Larsson

Våra mötesplatser

Ett församlingshem är församlingsbornas hem och en mötesplats för gamla och unga, män och kvinnor, tvivlare och troende... Det är en plats där vi kan stråla samman för att dela den kristna gemenskapen. Där får unga och gamla mötas till vardagsprat, lek och fest och där har vi vår verksamhet.

Det är kostnadsfritt att låna våra församlingshem vid dop och samling efter begravning. Välkommen att kontakta våra församlingsvärdinnor för mer information, eller om du vill se lokalerna.

För bokning, kontakta expeditionen 0303-669 60.

 

Solberga församlingshem

Församlingshemmet ligger i nära anslutning till Solberga kyrka. I de stora lokalerna träffas bland annat barngrupper, konfirmander och körer och här har kyrkorådet sina möten.

Kodevägen 3

Nu utökar vi vår verksamhet i Solberga församling! För att kunna möta behovet har vi köpt en fastighet centralt i Kode på Kodevägen 3.

Jörlanda församlingshem

Längs uppfarten till Jörlanda kyrka passeras församlingshemmet på Bagarevägen 9. Huset används bland annat till arbetskretens, personalens, och kyrkorådets möten. Här övar körerna, och här har vi barnverksamhet. Här finns sommarcafét under juli månad.

Hålta församlingshem

Församlingshemmet ligger i nära anslutning till Hålta kyrka. I de stora lokalerna träffas bland annat barngrupper, konfirmander och körer och här har kyrkorådet sina möten. Om somrarna har vägkyrkan försäljning och café här.

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

Hitta hit

Här finner du adresser och telefonnummer till expeditionen, våra kyrkor och församlingshem.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!