Foto: IKON

Vanliga frågor

Alla ungdomar inbjuds till konfirmandläsningen inför årskurs 8, men även du som är äldre är välkommen att anmäla dig. Vi har konfirmandläsning i alla våra församlingar: Hålta, Solberga, Jörlanda och Stora Höga - både veckoläsning, helgläsning och sommarläsning.

Vad gör vi? 

Under konfirmationstiden får du genom diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men också om grundläggande mänskliga frågor. Vi pratar om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, om meningen med livet, frihet och ansvar, om gott och ont. Genom sång, musik, drama, lek, målande och skapande utforskar vi tillsammans vad det innebär att vara människa.

Lektionerna består av en blandning mellan allvar och lek – praktiska moment blandat med samtal. Alla våra konfirmandgrupper åker på läger några dagar för att lära känna varandra bättre, och prata om viktiga saker på ett bättre sätt.

Vi pratar om trosfrågor som vem Jesus är och vad som står i Bibeln, men också om många andra viktiga frågor för livet som till exempel hur man kan veta vad som är rätt och fel, om riktig vänskap och kärlek, om meningen med livet.

Allt handlar förstås om att du och jag inte kan leva vårt liv ensamma och måste förstå både oss själva och andra människor och vad vi tycker är viktigt i livet. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Då sker en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta det just för dig.

Konfirmationen hänger ihop med dopet. Eftersom de flesta är döpta som barn är det en möjlighet att få reda på vad dopet innebär och vad kristna tänker om viktiga
frågor i livet. 

Varför konfirmera sig?

En del av konfirmationstiden handlar om att du får ny kunskap och lär dig mer om kristen tro, Bibeln, vår historia och mycket annat. Vi vill ge dig kunskap som är värdefull att bära med sig i livet. Konfirmationstiden innebär också en chans att möta nya människor och gamla vänner i ett nytt sammanhang. Tillsammans ger vi oss ut på en resa där målet inte är det viktiga, utan just vägen vi vandrar och de frågor vi pratar om. Denna resa ska ske i en miljö som präglas av nyfikenhet, öppenhet och respekt.

Måste man vara döpt för att kunna bli konfirmerad?

Man behöver inte vara döpt för anmäla sig till konfirmandläsningen. Den som konfirmeras, d.v.s. den som skall delta i konfirmationsgudstjänsten, måste däremot vara döpt. Då väljer många att låta döpa sig någon gång under konfirmandtiden.

När måste jag senast anmäla mig?

Anmäl dig så snart som möjligt, gärna innan sommaren för att underlätta planeringen. Sista anmälningsdag är dock i början av hösten.