Foto: IKON

Välkommen som medlem

Som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Som medlem

  • Är du med och stöttar samhällets mest utsatta. Du hjälper så att människor i grannskapet, såväl som i resten av Sverige och världen ges möjlighet till ett värdigt liv.
  • Bidrar du till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke som gudstjänster och konserter och att kyrkobyggnaderna bevaras till kommande generationer.
  • Kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan.
  • Bidrar du till att ett brett utbud av verksamheter för alla åldrar kan finnas.

 

Bli medlem

Du blir medlem i kyrkan genom dopet. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det alltså inte längre.

Det går också bra att anmäla att du önskar bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. 

HUR BLIR JAG MEDLEM?

Fyll i blanketten nedan för inträde i Svenska kyrkan, skriv under och skicka blanketten till Solberga pastorat, Bagarevägen 9, 444 65 Jörlanda (för dig som bor i Solberga, Jörlanda eller Hålta församlingar). Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev.  

Anmälan inträde i Svenska kyrkan (pdf)
Anmälan inträde i Svenska kyrkan för barn (pdf)

Du kan också besöka expeditionen och berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan. 

MEDLEM GENOM DOPET

  • Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall. Läs mer om dop här.
  • Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.
  • Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
  • Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar.

BARN SOM MEDLEM

  • Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
  • Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE
Om du inte är folkbokförd i Sverige prövas frågor om inträde i och utträde ur kyrkan av kyrkoherden för den församling där anmälan eller meddelandet lämnats in. Detta gäller även om anmälan eller meddelandet lämnats in till en utlandsförsamling. Har du frågor om detta så kontakta expeditionen.

Utträde ur Svensk Kyrkan

Det är alltid tråkigt att förlora medlemmar. Samtidigt är det vars och ens rätt att bestämma om man vill vara medlem eller ej. Ditt stöd behövs och kyrkan har en viktig uppgift i samhället.
Vill du gå ur Svenska Kyrkan så är det kostnadsfritt. 

Anmälan utträde ur Svenkas Kyrkan (pdf)

Fyll i blanketten och lämna till expeditionen.

 

barnhand i vatten.

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna. Dopet är vägen in i den kristna gemenskapen.

Ord, händer, bokstäver

Engagera dig!

I Svenska kyrkan kan man engagera sig och vara medarbetare på många sätt. Vi behöver regelbundet volontärer för enstaka tillfällen eller längre perioder. Det kan handla om att vara kyrkvärd, hjälpa till med kyrkfikat, vara ledare i en gruppverksamhet, eller hjälpa till med läxor.

Verksamheter för alla åldrar

Vill du prata om Gud med andra? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? Här kan du läsa mer om vår verksamhet - välkommen!

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!