Foto: IKON

Vägar till tro

Det finns många vägar för människor att komma till tro. Gudstjänstlivets gemenskap och bönen är central i den kristna kyrkan. Vid sidan av den finns bibelstudium, filmkvällar, samtal, pilgrimsvandringar och många andra sätt att komma till tro på.