Foto: IKON

Vägar till tro

Det finns många vägar för människor att komma till tro. Gudstjänstlivets gemenskap och bönen är central i den kristna kyrkan. Vid sidan av den finns bibelstudium, filmkvällar, samtal, pilgrimsvandringar och många andra sätt att komma till tro på.

Bibelstudium

Vi fikar, läser och begrundar Ordet tillsammans med präst i församlingshemmen. Läs mer här.

Cellgrupp

Vi har cellgrupper för alla åldrar. Vi fikar, bryr oss om varandra, ber och studerar en bok eller läser ur Bibeln.

Konfirmation för dig som är vuxen

Det är aldrig för sent att bli konfirmerad. Också när man blivit vuxen kan man ju ha intresse av samma frågor som konfirmandtiden handlar om.

Sjung i kör!

Musik skall byggas av toner, röster, lek, spel och glädje. Framför allt av glädje! Välkommen gamla såväl som nya körmedlemmar! Här finns våra vuxenkörer samlade.

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Gemenskapsträffar

Varje termin ses vi under gemenskapsträffar i pastoratets olika församlingshem. Välkommen att lyssna till intressanta föredrag och knyt nya vänskapsband. Läs mer om höstens gemenskapsträffar här.