Foto: Karin Wenzelberg

Vad innebär gudstjänsten?

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället. Att upptäcka gudstjänsten är att se sitt eget liv i ett sammanhang.

Gudstjänst följer kyrkohandboken fram till det parti där nattvarden tar vid i mässan. Vi lyssnar till bibeltexter som är relaterade till söndagens tema. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu i dag. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för andra – och oss själva. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Mässa Under en mässa firar vi nattvard, utöver de delar som gudstjänsten innehåller.

Familjegudstjänst har barnens perspektiv och tilltalet är främst riktat till barnen. Firar vi även nattvard kallas gudstjänsten familjemässa.

Musikgudstjänst innehåller mycket musik, med exempelvis med musiker, solister, körer, eller gemensam psalmsång.

Taizémässa är inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Mässan är uppbyggd upp kring meditativa sånger, tystnad och textläsning.

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

sten, snäckor, jesus

Inför söndagen som kommer

Vad är temat för kommande söndag? Vilka texter läses i gudstjänsten?

Präster i Solberga pastorat

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan också boka ett enskilt samtal med någon av oss.