Foto: Magnus Aronson/IKON

Träffas & umgås

Kyrkan har många mötesplatser både på dag- och kvällstid. Kom och träffa både nya och gamla vänner. Se film, lyssna till intressanta föredrag, fika eller ät tillsammans.

Gemenskapsträffar

Varje termin ses vi under gemenskapsträffar i pastoratets olika församlingshem. Välkommen att lyssna till intressanta föredrag och knyt nya vänskapsband. Läs mer om höstens gemenskapsträffar här.

Torsdagssoppa

Torsdagssoppa jämna veckor

Tyvärr ingen soppa under Coronatiden! Välkomna till varm soppa och gemenskap i Jörlanda församlingshem kl.12.00 torsdagar jämna veckor.

11-kaffe

11-kaffe

Gruppen gör en paus under Coronatiden. Hålta församlingshem vissa fredagar klockan 11.00-12.30, förutsatt att inga restriktioner gäller. Välkommen att umgås över en fika i Hålta församlingshem och prata om något aktuellt ämne.

Sjung i kör!

Musik skall byggas av toner, röster, lek, spel och glädje. Framför allt av glädje! Välkommen gamla såväl som nya körmedlemmar! Här finns våra vuxenkörer samlade.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!