För barn i gudstjänsten
Foto: Albin Hillert IKON

För barn i gudstjänsten

Barn är alltid välkomna att fira gudstjänst. Små ben kan inte alltid sitta still så länge som en vanligt gudstjänst varar och ibland kan det faktiskt vara svårt att hänga med i vad prästen egentligen pratar om. Barnen är med i början av gudstjänsten och går sedan till söndagsskolan. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Och har kul ihop!

Kyrkomysteriet i Hålta

En söndagsskola i fyra delar för dig som går i förskoleklass och uppåt. 
Vi läser i Beatas hemliga dagbok och får följa hennes tankar om livet och Gud, pratar om söndagens tema och löser uppgifter som steg för steg för oss närmare den spännande upplösningen.

Söndagskul i Solberga

I Solberga finns söndagskul för barn 3-12 år.
Barnen får då först vara med på en enkel och konkret barnpredikan i gudstjänsten
och därefter gå iväg med ledare för roliga aktiviteter, ibland med anknytning till söndagens tema. 

SÖNDAGSSKOLA i Kyrkans hus i Stora Höga

Vi är med en stund i gudstjänsten som är udda veckor klockan 16 i Kyrkans hus. Därefter går de små barnen till sin grupp och de i första klass eller äldre till sin. Vi läser i Bibeln och pratar, samlar in pengar till vårt fadderbarn och vi gör alltid någon rolig grej tillsammans! Följ med en kompis eller ta med din familj så ses vi! 

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.