Scouterna
Foto: Nathalie Malic

Scouterna i Stora Höga

För barn från årskurs 2 och uppåt. Ledarscout från årskurs 7. Vi träffas varje tisdag i Kyrkans Hus i Stora Höga kl. 17.30 - 18.45 Vi är ute varje gång, så tänk på att ha kläder efter väder. Välkommen att vara med!

Ledare

Mattias Winberg (Kårchef) tel 0738-28 93 14
Reiner Arnodt
Emma Lager
Henrik Lönn

Ledarscouter

Signe Lönn
Noa Winberg
Anton Vahlenberg

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100:- som faktureras. Därför är det viktigt att lämna in en lapp med kontaktuppgifter.