dator, tangentbord, expedition
Foto: Madelen Zander

Råd och nämnder

Vi är med och leder församlingen. Planerar, förvaltar byggnaderna, tänker kring mål och uppdrag, beslutar om budget, och mycket annat. Vi engagerar oss även i församlingsarbetet, deltar i våra gudstjänster, och träffas och har trevligt. Kontakta oss gärna!

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas (nytt fönster).

Foto: IKON