dator, tangentbord, expedition
Foto: Madelen Zander

Råd och nämnder

Vi är med och leder församlingen. Planerar, förvaltar byggnaderna, tänker kring mål och uppdrag, beslutar om budget, och mycket annat. Vi engagerar oss även i församlingsarbetet, deltar i våra gudstjänster, och träffas och har trevligt. Kontakta oss gärna!

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Solberga pastorat är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vi utser bl.a. kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter och bevakar församlingens intressen.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas (nytt fönster).

Foto: IKON

Slutligt valresultat Solberga pastorat

Kyrkovalet färdigräknat - 19,4 % röstade i Solberga pastorat. 1,3% lägre än valet 2017. Här får du direktlänkar till resultatsidorna för de olika valen.