Foto: Alex & Martin

Vi som arbetar här...

...vi arbetar med gudstjänst, förrättningar, körer, musik, kyrkogårdsskötsel och arbetsledning. Vi kokar kaffe, leder samtal, åker på utflykt, skottar snö, leker med barn och umgås med tonåringar. Och vi gör mycket mycket mer...

välkommen att kontakta Expeditionen

Telefon: 0303-669 60. Boka dop, vigsel, begravning samt allmänna frågor.
Besöks- och telefontid:  Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10-12. 
Övriga tider svarar vi i mån av tid.

Har du frågor om gravar eller gravskötsel? Kontakta Yvonne Haag tfn. 0303-669 64.

E-post: solberga.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Solberga pastorat, Bagarevägen 9, 444 65 Jörlanda
Fakturaadress: Solberga pastorat, Fack 77800423, Box 15018, 750 15 Uppsala

Expedition

Präster

Diakoner

Kantorer och musiker

Fastighetstekniker

Kyrkvaktmästare

Pedagoger och assistenter

Församlingshemsvärdinnor

Ung resusrs