Foto: IKON

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

Förr i tiden gick man alltid direkt till prästen när någon dog. Som anhörig kan du själv kontakta församlingen för att berätta om dödsfallet. Då kan du också bestämma dag och tid för begravningsgudstjänst och den präst du önskar skall leda gudstjänsten. Du kan också överlämna detta åt en begravningsbyrå.

Själaringning

Närmaste vardag efter anmälan om ett dödsfall ringer kyrkklockan för att meddela att en församlingsbo har dött. Då är kyrkan öppen för den som vill komma dit för en stunds stillhet och eftertanke.

Tacksägelse

Detta bårtäcke går att få låna.

Vid söndagens gudstjänsten meddelas namnet och åldern på den församlingsbo som dött och församlingen ber om tröst för dem som drabbats av sorg och tackar för den dödes liv.

Begravningsgudstjänsten

När präst och begravningsdag har bestämts kontaktas anhöriga av prästen för att tillsammans komma överens om begravningsgudstjänstens utformning. Musikern kan hjälpa till med val av musik. Begravningsgudstjänsten följer den ordning som finns i Svenska kyrkan.

Minnesstund

Ibland vill man samlas med anhöriga och vänner till en minnestund i samband med begravningen. Våra församlingshem kan lånas till detta.

Efter begravningen

För dig som förlorat en nära anhörig finns både leva vidare-grupp och möjlighet till enskilda samtal med präst eller diakon. Församlingens diakon hör av sig efter begravningen för att höra efter om du vill ha en sådan kontakt. Bor du inte i vår församling förmedlar vi kontakten till din hemförsamling.