Foto: IKON

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

Förr i tiden gick man alltid direkt till prästen när någon dog. Som anhörig kan du själv kontakta församlingen för att berätta om dödsfallet. Då kan du också bestämma dag och tid för begravningsgudstjänst och den präst du önskar skall leda gudstjänsten. Du kan också överlämna detta åt en begravningsbyrå.

Själaringning

Närmaste vardag efter anmälan om ett dödsfall ringer kyrkklockan för att meddela att en församlingsbo har dött. Då är kyrkan öppen för den som vill komma dit för en stunds stillhet och eftertanke.

Tacksägelse

Detta bårtäcke går att få låna.

Vid söndagens gudstjänsten meddelas namnet och åldern på den församlingsbo som dött och församlingen ber om tröst för dem som drabbats av sorg och tackar för den dödes liv.

Begravningsgudstjänsten

När präst och begravningsdag har bestämts kontaktas anhöriga av prästen för att tillsammans komma överens om begravningsgudstjänstens utformning. Musikern kan hjälpa till med val av musik. Begravningsgudstjänsten följer den ordning som finns i Svenska kyrkan.

Minnesstund

Ibland vill man samlas med anhöriga och vänner till en minnestund i samband med begravningen. Våra församlingshem kan lånas till detta.

Efter begravningen

För dig som förlorat en nära anhörig finns både leva vidare-grupp och möjlighet till enskilda samtal med präst eller diakon. Församlingens diakon hör av sig efter begravningen för att höra efter om du vill ha en sådan kontakt. Bor du inte i vår församling förmedlar vi kontakten till din hemförsamling.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

Begravningsavgift

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Gravskick

Valet av gravplats är viktig och att noga tänka igenom. Solberga pastorat förvaltar kyrkogårdar i Jörlanda, Solberga och Hålta. Det finns i dag flera gällande gravskick. Kistgravar, urngravar och askgravplatser finns på samtliga våra kyrkogårdar. Minneslund finns på Jörlanda och Solberga kyrkogårdar.

Gravrätt

Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige.

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Någon att prata med

Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

Leva vidare-grupp

När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.