Foto: Sandra Mattsson

Leva vidare-grupp

När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

I pastoratet finns möjlighet för dig att göra detta i en mindre samtalsgrupp. Inbjudan skickas ut men det går även bra att höra av sig till våra diakoner.

För mer information kontakta:

  Någon att prata med

  Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

  Kyrkans sociala arbete - diakoni

  Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kristen tron omsatt i praktisk handling. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer - kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

  Gudstjänster

  Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

  Kyrkor och mötesplatser

  Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

  Kontakta oss

  Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!