Foto: Karin Wenzelberg

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

Jörlanda, Solberga och Hålta kyrkor har alla ett långt förflutet. I dem har människor genom århundradena samlats till dop och konfirmation, vigsel och begravning. Kyrkans hus i Stora Höga invigdes i sin nuvarande skepnad 2015, men kyrkan har funnits i samhället sedan decennier tillbaka.

I våra kyrkor firar vi gudstjänst och lyssnar till musik. Här finner vi gemenskap såväl som och avskildhet: Vi är tillsammans samtidigt som vi är lite för oss själva.

Jörlanda kyrka

Redan 1388 omnämns en kyrka i Jörlanda, förmodligen belägen på samma plats som dagens kyrka och uppförd i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet.

Solberga kyrka

Den äldsta delen av Solberga kyrka byggdes i slutet av 1100-talet. Platsen där kyrkan är belägen, var troligen förr en tingsplats.

Hålta kyrka

Hålta kyrka uppfördes någon gång på medeltiden mellan 1100 och 1250 i romansk stil. Kyrkan har åtskilliga värdefulla inventarier, och en del så gamla som från medeltiden.

Kyrkans hus i Stora Höga

I nybyggda lokaler centralt i Stora Höga finns Kyrkans hus. Här firar vi gudstjänst, här träffas bland annat barngrupper, konfirmander och körer.

Våra mötesplatser

Ett församlingshem är församlingsbornas hem och en mötesplats för gamla och unga, män och kvinnor, tvivlare och troende... Det är en plats där vi kan stråla samman för att dela den kristna gemenskapen. Där får unga och gamla mötas till vardagsprat, lek och fest och där har vi vår verksamhet.

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!