Foto: Karin Wenzelberg

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

Jörlanda, Solberga och Hålta kyrkor har alla ett långt förflutet. I dem har människor genom århundradena samlats till dop och konfirmation, vigsel och begravning. Kyrkans hus i Stora Höga invigdes i sin nuvarande skepnad 2015, men kyrkan har funnits i samhället sedan decennier tillbaka.

I våra kyrkor firar vi gudstjänst och lyssnar till musik. Här finner vi gemenskap såväl som och avskildhet: Vi är tillsammans samtidigt som vi är lite för oss själva.