Foto: IKON

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Mandatperioden 2017-2021

KYRKORÅDETS ordförande

Kristofer Olsson, ordf.
Henrik Jansson, 1 v. ordf.
Inga-Lill Kristiansson, 2 v. ordf.

Kyrkorådets ledamöter

Ragnhild Abrahamson
Mikael Martinsson
Susanne Nilsson
Ann-Marie Olausson
Britta Samuelsson
Michael Samuelsson
Gunilla Skoglund
Lena Thuresson

KYRKORÅDETS ersättare

Sven Thomas Andersson
Karin Andersson 
John Assmundsson
Barbro Gunilla Axelsson
Reimer Franksson
Jia Hahlin
Karin Jansson
Gunilla Johansson
Bo Christer Karlsson
Karin Lennartsson
Marie Ann-Sofie Rydén
Elisabeth Samuelsson

 

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas (nytt fönster).

Foto: IKON