Foto: IKON

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Solberga pastorat är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktiges ordförande

Henrik Jansson ordf
Ingalill Kristiansson vice ordf

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Kjell Inge Lennart Andersson 
Bo Andersson 
Karin Andersson  
John Assmundsson 
Gunilla Axelsson 
Jeanette Ferreira De Oliveira 
Reimer Franksson 
Agneta Gustafsson 
Susanne Hagberg 
Joakim Hagberg 
Karin Jansson 
Pontus Johnsson 
Sven Arne Roland Larsson 
Karin Lennartsson 
Erika Lindblad 
Mikael Martinsson 
Michaela Mårland 
Margareta Nilsson 
Susanne Nilsson 
Kristofer Olsson 
David Olsson 
Margret Olsson 
Elisabeth Samuelsson 
Kent Samuelsson 
Michael Samuelsson 
Julia Samuelsson 
Gunilla Skoglund 
Rebecka Starke 
Göran Wallgren 

Kyrkofullmäktiges ersättare

Ragnhild Abrahamson
Thomas Andersson
Lars-Erik Ceicer
Bo Lennart Darell
Erling Eliasson
Jia Hahlin
Gösta Erland Johansson
Jan Lennart Johansson
Alma Johnsson
Kurt Jonsson
Karolina Klingborg
Helen Kurtsdotter Berntsson
Joakim Nilsson
Ann-Marie Olausson
Barbro Rasmusson
Britta Samuelsson
Bengt Wallgren

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas (nytt fönster).

Foto: IKON