Foto: IKON

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Solberga pastorat är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Mandatperioden 2017-2021

Kyrkofullmäktiges ordförande

Ragnhild Abrahamson

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Sven Thomas Andersson
Barbro Gunilla Axelsson
Bo Lennart Darell
Britta Ingalill Edvardsson
Reimer Franksson
Agneta Gustafsson
Rutger Gustavsson
Henrik Jansson
Karin Jansson
Jan Lennart Johansson
Stig Uno Johansson
Gunilla Johansson
Pontus Johnsson
Bo Christer Karlsson
Brita Inga-Lill Kristiansson
Sven Arne Roland Larsson
Mikael Martinsson
Susanne Nilsson
Ann-Marie Olausson
David Olsson
Henrik Kristofer Olsson
Olof Lennart Olsson
Marie Ann-Sofie Rydén
Britta Samuelsson
Michael Samuelsson
Elisabeth Samuelsson
Gunilla Skoglund
Birgit Svensson
Barbro Margareta Thor
Lena Thuresson
Göran Wallgren

Kyrkofullmäktiges ersättare

Birgitta Antonsson
Erik Gislason
Jia Hahlin
Gösta Erland Johansson
Ulla Johansson
Kurt Jonsson
Stig Larsson
Karin Lennartsson
Erika Lindblad
Elizabeth Ljungvall
Astrid Marianne Nilsson
Gullan Olsson
Bengt Wallgren

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas (nytt fönster).

Foto: IKON