Foto: Karin Wenzelberg

Kyrkans hus i Stora Höga

I nybyggda lokaler centralt i Stora Höga finns Kyrkans hus. Här firar vi gudstjänst, här träffas bland annat barngrupper, konfirmander och körer.

1971-72 packades Buråskyrkan i Göteborg ner, och fraktades till Jörlanda där den förvarades i prästgårdens trädgård. Efter att tomten införskaffades i Stora Höga restes kyrkan där på Högavägen 3. Huset har sedan dess tjänat som församlingshem för Stora Höga-bor. År 2013 fattades beslut att ett nytt ändamålsenligt hus skulle byggas: Kyrkans hus i Stora Höga. Den 20 juli 2014 revs det gamla församlingshemmet, fem veckor senare påbörjades grävarbetet och våren 2015 står huset färdigt.

Huvudentrén på långsidan vetter mot Högavägen. Innanför möts man av kontor och kapprum och därefter ett öppet torg - mötesplatsen i huset. Rakt fram finns cafédelen med både uteplats och kök i direkt anslutning. Till höger från torget når man barn- och ungdomsrum med uteplats. Till vänster från torget når man kyrksalen med plats för 50 sittande. Längst fram i salen står ett altarbord med underrede i oljad ek och en ovanpåliggande skiva av kalksten. Dopfunten är i samma utförande som altarbordet med en skål av glas. Från innertaket hänger Buråskyrkans kyrkklocka som ringer in gudstjänsterna och i anslutning till stora salen finns musikrum och förrådsutrymmen.

Visning eller frågor?

Ulla Johansson

Ulla Johansson

Solberga pastorat

Församlingsvärdinna