Jörlanda Prästgårdsbostäder

Här finns information om Prästgården i Jörlanda. 32 nya lägenheter som beräknas vara färdiga för inflyttning sommaren 2022.

Bakgrund

Solberga pastorat har bildat ett helägt aktiebolag, Jörlanda prästgårdsbostäder AB (JPGB), med syfte att bygga och äga hyresfastigheter som skall byggas på Jörlanda prästgårdstomt.
Bakgrunden är att pastoratet ser det som en god sak att kunna erbjuda ett bra boende i Jörlanda för seniorpersoner som bor i pastoratet, dvs. Stora Höga, Jörlanda, Kode, Solberga och Hålta m.fl. I första rundan med anmälningar kommer vi att rikta oss till de som är 63 år eller äldre.

Miljö

Husen byggs med stor hänsyn till miljöaspekter och energianvändning. Bergvärme bidrar till att uppnå detta mål. En parkeringsplats per lägenhet kommer att finnas att hyra. Några parkeringsplatser kommer att förses med laddstationer för elbil. Alla parkeringsplatser förbereds för att i framtiden kunna lägga till laddstationer.

Tre huskroppar

Tre hus med totalt 32 lägenheter kommer att byggas under 2021/22. De beräknas vara färdiga sommaren 2022. 16 stycken trerummare, 12 stycken tvårummare och fyra stora enrummare. Alla kommer att vara tillgänglighetsanpassade. Exempelvis får alla hus hiss och alla lägenheter kommer att ha egen tvättmaskin. På den släta tomten kommer det att finnas hus för att parkera cyklar, rullatorer, mm. Gemensam uteplats kommer att finnas. Åt söder kommer det mesta av befintlig växtlighet att bevaras.
Bredband kommer att installeras till samtliga lägenheter. Respektive hyresgäst väljer tjänsteleverantör och står för abonnemangskostnader.

Lägre hyra

Projektet har beviljats statligt investeringsstöd, detta innebär att hyrorna kommer att ligga lägre än den nivå som gäller allmänt för nybyggnation. Indikativa hyresnivåer är för en 3:a c:a 8100:-/mån exkl. parkeringsplats , c:a 7050:-/mån för en 2:a och c:a 3600:-/mån för en 1:a. Värme och vatten ingår i hyran men el tillkommer.
Stenungsunds kommun hyr de fyra 1:orna.

Köhantering till lägenheterna och tilldelning sköts av Jörlanda prästgårdsbostäder AB. Tilldelning av lägenheter kommer att ske under hösten 2021.

Så här anmäler du ditt intresse för en hyresbostad

Från och med 15 juni 2021 kommer man att kunna anmäla sitt intresse. Anmälningsblankett finns för nedladdning här nedan, men det kommer också att finnas utskrivna anmälningsdokument på pastorsexpeditionen från och med 1 juni. I anmälan skall man ange önskemål om storlek, behov av parkeringsplats. Ange också om det går bra med en annan storlek på lägenhet, ifall den önskade storleken tar slut vid tilldelningen. Alla anmälningar måste vara underskrivna och inlämnade på Jörlanda expeditionen eller läggas i brevlådan utanför.

Vid frågor kontakta kyrkoherden Björn Gusmark, tel: 0702-99 77 58
eller skicka epost till jpgb@svenskakyrkan.se

Ladda hem anmälningsblankett. Den går att fylla i via datorn men måste skrivas ut och lämnas in på pastorsexpeditionen eller skickas till 

Jörlanda prästgårdsbostäder AB
c/o Solberga pastorat
Bagarevägen 9
444 65 Jörlanda