Foto: Karin Wenzelberg

Jörlanda församlingshem

Längs uppfarten till Jörlanda kyrka passeras församlingshemmet på Bagarevägen 9. Huset används bland annat till arbetskretens, personalens, och kyrkorådets möten. Här övar körerna, och här har vi barnverksamhet. Här finns sommarcafét under juli månad.

Jörlanda församlingshem har porslin för 100 personer, och max 120 personer får vistas i lokalen. Linnedukar hyrs separat.