Foto: IKON

Inför er vigsel

”Dit du går, går också jag och där du stannar, stannar jag.” Stort eller litet, praktfullt eller enkelt. Ni väljer. Det finns inte så många måsten som man tror.

Vigselsamtal

I god tid före vigseln kontaktar prästen er om utformningen av vigseln. Vi vill att ni skall få en minnesvärd högtid och gemensamt försöker vi komma överens om musikval, psalmer och sånger och andra moment i vigselakten. Svenska kyrkan har en ritual för vigselakten som vi följer men det finns också utrymme för vissa personliga val. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och är den som slutgiltigt fattar beslut om utformningen.

Hindersprövning

På Skatteverkets hemsida kan du ladda ner blanketter för hindersprövning och för anmälan om efternamn. Fyll i blanketterna, skriv ut, skriv under och skicka in till Skatteverket. När den är godkänd får ni tillbaka den. Ni tar sedan med den till prästen i god tid före vigseln. Den gäller i 4 månader. Det är viktigt att hinderprövningen är giltig när ni tar med er den. Medborgare från andra länder hinderprövas också enligt sitt hemlands lagar för att vigseln skall vara giltig också där.

Vigsel i kyrkan

Ofta sker vigseln i kyrkan men i princip kan den äga rum var som helst. Våra gamla och vackra kyrkor förstärker stämningen av högtid och allvar.

Kan man få det enkelt?

Ofta planerar man vigseln långt i förväg men en vigsel behöver inte vara stor och påkostad. Förutom brudparet behöver bara prästen och två vittnen närvara för att den skall vara juridiskt giltig.

Vigselakten

Vigseln skall ge uttryck för brudparets kärlek och önskan att dela varandras liv. För att vigsel skall vara juridiskt giltig skall den följa den ordning som finns för vigsel i Svenska kyrkan.

Musik

Våra musiker erbjuder en stor musikalisk bredd och kan hjälpa er med förslag på musik. Involvera dem tidigt i planeringen så har de större möjlighet att träffa er och presentera olika alternativ.
Musik från Spotify är tyvärr, efter 1 april 2019, inte längre tillåtet i kyrkans lokaler. Förinspelad musik från köpt original-CD eller musik från Itunes kan få användas. Men bäst är såklart livemusik!

Brudklänningen

Också brudklänningen har sitt ursprung i Bibeln. Eftersom bröllopet manifesterar kärleken liknas i bibeln människans återupprättade samhörighet med Gud vid ett bröllop och himmelrikets inbrott vid en bröllopsfest. Människan kläds i den rena vita dräkten och smyckas som brud inför återföreningen.

Brudkrona

I våra församlingar finns det brudkronor att låna inför bröllopet om man önskar det.

Vigselringar

Bröllop

Att gifta sig är en av de stora händelserna i mångas liv som ofta samlar både familj, släkt och vänner. Att ingå äktenskap är att offentligt säga ja till ett liv tillsammans.

Brudkrona

Det finns möjlighet för dig att låna en brudkrona om du gifter dig i någon av våra kyrkor. Precis som med nattvardssilver ska kronorna användas i "sin kyrka" och lånas vanligtvis inte ut för vigslar på andra platser.

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!