Foto: IKON

Ideellt arbete

Vill du göra en insats? I Solberga pastorat finns det många som är ideellt aktiva, men här finns plats för fler. Verksamhet bygger på allas engagemang, erfarenheter och kunskaper. Vi vill ta vara på det du tycker är viktigt och roligt.

En uppgift för dig

Vi är bra på olika saker och alla behövs. I Solberga pastorat finns ett antal uppgifter där det behövs ideella insatser. Skulle du kunna tänka dig att koka soppa, göra hembesök, eller lära känna en konfirmandgrupp?

Tillsammans 
Alla uppgifter görs tillsammans med ansvarig personal och du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga.

Praktiskt 
Rensa i en rabatt, plantera blommor, koka soppa, ordna kyrkkaffe eller komma med idéer till församlingsbladet. Baka bröd, kakor till verksamheterna.                   

Med barn
Vara ledare i söndagsskolan, vara medhjälpare i våra grupper.

Med unga
Förebedjare för en eller två konfirmander, hjälpa till i konfirmandarbetet. 

Med vuxna
Besöka någon hemma eller på sjukhemmet, gå en promenad eller skjutsa någon till gudstjänsten eller annan verksamhet.

I gudstjänst
Vara med i gudstjänstgrupp och planera olika gudstjänster.

Du är viktig
Dela med dig av ditt liv, intresse. Kanske du gjort en resa eller läst en bok eller har du någon annan erfarenhet du vill dela med dig av.

Har du frågor eller vill göra en insats kontakta oss:

    Internationellt engagemang

    Svenska kyrkan finns på plats ute i världen och hjälper medmänniskor till ett bättre liv varje dag. Vi tror på hjälp till självhjälp.

    Välkommen som medlem

    Som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.