Foto: IKON

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan pastoratet och gravrättsinnehavarna. Pastoratet sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ett ordnat och värdigt skick. 

 

Gravskötsel

Allt fler gravrättsinnehavare väljer av olika skäl att förvaltningen mot ersättning skall svara för skötsel och underhåll av gravrättsinnehavarens gravplats.
Vi erbjuder gravskötsel till en årlig kostnad. I gravskötseln ingår vår- och sommar planteringar, vinterkrans och granris, rensning, vattning och borttagning av vissna blommor.

 

Vill du ha hjälp med att teckna ett gravskötselavtal?

Yvonne Haag

Yvonne Haag

Solberga pastorat

Administrativ chef

Mer om Yvonne Haag

Administrativ chef med ansvar för gravar och gravskötselavtal.