Foto: IKON

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vi utser bl.a. kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter och bevakar församlingens intressen.

Solberga församlingsråd

Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har vi ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vi utser bl.a. kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter och bevakar församlingens intressen.

Jörlanda församlingsråd

Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har vi ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vi utser bl.a. kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter och bevakar församlingens intressen.

Hålta församlingsråd

Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har vi ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vi utser bl.a. kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter och bevakar församlingens intressen.

Vad gör ett församlingsråd?

Ladda ner Göteborgs stifts guide för arbete med församlingsråd.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas (nytt fönster).

Foto: IKON