Foto: Karin Wenzelberg

Hålta kyrka

Hålta kyrka uppfördes någon gång på medeltiden mellan 1100 och 1250 i romansk stil. Någon exakt uppgift om dess ålder finns inte, och en brand i Solberga prästgård 1586 förstörde det äldsta kyrkoarkivet. Byggnaden var från början betydligt mindre än nu, och i mitten av 1700-talet fick kyrkan sin nuvarande utsträckning mot öster med en tresidig koravslutning. Av den ursprungliga kyrkan återstår murpartier i långhusets västra del.

Vapenhuset med tornet har förmodligen tillkommit samtidigt som koret. Tidigare stod klockstapeln på berget framför den nuvarande skolbyggnaden, men delar av den byggdes senare in i det nuvarande vapenhuset. Muren i vapenhuset har byggts som ett stöd för västra gaveln som har lutat så starkt utåt att stora sprickor har uppstått.

Hålta kyrka har åtskilliga värdefulla inventarier, och en del så gamla som från medeltiden. Dopfunten är från 1200-talet och gjord av täljsten med en fyrdelad skål. I dopfunten står ett mässingsfat märkt med år 1630 och utsmyckat med bland annat två män som bär en druvklase. Även predikstolen är från tidigt 1600-tal och pryds med bilder av de fyra evangelisterna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Två av Håltas kyrkklockor är medeltida och den tredje från mitten av 1900-talet.

I kyrkan finns en altartavla tillverkad av bildhuggaren Hans Swant år 1672. Tavlan föreställer Jesu korsfästelse som flankeras av Petrus och Paulus, och har följande inskrift: Tabula Haecce In Dei Gloriam A Sthenone Petraeo Inlandiae Et Universi Est A Partu Virgineo 1672.

Ljuskronan av trä, som hänger i koret, hittades vid renoveringen 1950 i illa skick i tornkammaren där den legat sedan slutet av 1800-talet. Ljuskronan omnämns 1705 i ett inventarium i Hålta Kyrkoräkenskaper och antas härstamma från 1600-talet. I koret hänger även en begravningsfana över ryttmästare Johan Friedrich Richard, död 1731.

Votivskepp är vanliga i kyrkor i nordiska länder och skänktes som tacksägelse till Gud och som utsmyckning av kyrkorummet. Hålta kyrkas votivskepp donerades år 1815 och hänger utmed södra väggen. I skeppet förvaras ett papper med följande text: ”Detta Skepp, Oskulden kalladt, är gjort på Stora Brattön av gossen Nils Thorsson och sedan kjöpt och skiänkt hit till Hålta kyrka av undertecknade 4 personer Zaelj Pettersson på Stora Basteviken Nils Nerosson på Tjuvkils huvud Anders Nerosson i Väfra Uppegården Petter Olsson i Väfra Giutegården år 1815 den 22 Martz.”

Orgelfasaden är barockinspirerad, har tre pipöppningar och är målad i grått med förgyllda ornament. Den byggdes 1904 efter ritning av Ragnar Östberg och har ljudande pipor i fasaden. Orgelverket byggdes 2001 av Tostareds orgelfabrik, och man använde några av piporna från orgeln byggd 1951 av Olof Hammarberg. Orgeln har totalt 14 stämmor fördelade på två manualer och ett pedalverk.

Av kyrkans gamla bänkinredning återstår endast delar av dörrarna. I tornkammaren bevaras en av de gamla obekväma bänkarna, liksom den gamla sakristians skrank, en gammal kyrkport m.m.

Gudstjänster

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Solberga pastorat - Solberga, Jörlanda och Hålta församlingar - firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Hålta kyrkogård

Hur länge Hålta kyrkogård använts som begravningsplats går inte att styrka med historiska uppgifter. Troligtvis har platsen varit avsedd för gravplats ända sedan medeltiden.

Hitta hit

Här finner du adresser och telefonnummer till expeditionen, våra kyrkor och församlingshem.