Foto: Madelen Zander/IKON

Kyrkans sociala arbete - diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kristen tron omsatt i praktisk handling. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer - kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när nätverket brister, hälsan och självkänslan sviktar eller missbruk tar över vårt eget eller en anhörigs liv. Det diakonala arbetet i Solberga pastorat bedrivs i dag på både individ- och gruppnivå. Enskilda samtal, såväl själavårdande som av praktisk karaktär, och sorgegrupper utgör en del av verksamheten.

Andra viktiga delar av verksamheten är regelbundna träffar i våra lokaler, på Solhaga äldreboende, trivselträffar och utflykter för att skapa gemenskap och en känsla av tillhörighet. Diakonerna arbetar aktivt med att stärka det diakonala arbetet bland barn, ungdomar och den växande gruppen äldre.

Våra diakoner finns tillgängliga för samtal och besök, för hjälp och sjukbesök. Du når dem per telefon eller e-post.

diakonipastoral

Här kan du läsa vår diakonipastoral med vår handlingsplan för det diakonala arbetet i Solberga pastorat.

Diakoner i Solberga pastorat:

  Någon att prata med

  Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

  Leva vidare-grupp

  När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

  Ideellt arbete

  Vill du göra en insats? I Solberga pastorat finns det många som är ideellt aktiva, men här finns plats för fler. Verksamhet bygger på allas engagemang, erfarenheter och kunskaper. Vi vill ta vara på det du tycker är viktigt och roligt.

  Verksamheter för alla åldrar

  Vill du prata om Gud med andra? Äta god mat och umgås? Sjunga i kör, även om du tycker att du inte kan? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker? Här kan du läsa mer om vår verksamhet - välkommen!

  Ord, händer, bokstäver

  Engagera dig!

  I Svenska kyrkan kan man engagera sig och vara medarbetare på många sätt. Vi behöver regelbundet volontärer för enstaka tillfällen eller längre perioder. Det kan handla om att vara kyrkvärd, hjälpa till med kyrkfikat, vara ledare i en gruppverksamhet, eller hjälpa till med läxor.

  vuxenverksamhet

  Vuxenverksamhet

  Det finns något för alla i kyrkan. Pilgrimsvandra, sjunga, måla, fika, umgås, prata om bibeln, äta middag eller be tillsammans.