Foto: Madelen Zander/IKON

Kyrkans sociala arbete - diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kristen tron omsatt i praktisk handling. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer - kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när nätverket brister, hälsan och självkänslan sviktar eller missbruk tar över vårt eget eller en anhörigs liv. Det diakonala arbetet i Solberga pastorat bedrivs i dag på både individ- och gruppnivå. Enskilda samtal, såväl själavårdande som av praktisk karaktär, och sorgegrupper utgör en del av verksamheten.

Andra viktiga delar av verksamheten är regelbundna träffar i våra lokaler, på Solhaga äldreboende, trivselträffar och utflykter för att skapa gemenskap och en känsla av tillhörighet. Diakonerna arbetar aktivt med att stärka det diakonala arbetet bland barn, ungdomar och den växande gruppen äldre.

Våra diakoner finns tillgängliga för samtal och besök, för hjälp och sjukbesök. Du når dem per telefon eller e-post.

diakonipastoral

Här kan du läsa vår diakonipastoral med vår handlingsplan för det diakonala arbetet i Solberga pastorat.

Diakoner i Solberga pastorat: